Фасадна обшивка

Външният вид създава първото впечатление. Доверете се на нас за подробна визуализация
преди пристъпване към изработка.

Изработваме фасадни обшивки от алуминиеви композитни панели или HPL , които се монтират
върху подконструкция.

Проекти